titol

La Fundació Quer Alt fou constituïda l’any 2007 arran de l’activitat de les publicacions que duia a terme l’empresa Obrador Edèndum. Inicialment hom volia donar suport econòmic a una editorial que s’anava especialitzant en la publicació d’obres que semblaven culturalment necessàries però que resultaven comercialment no gens viables.

Història

Els promotors de la Fundació de seguida s’adonaren que l’objectiu podia ésser més ampli. Era possible crear una institució que, tot i les seves limitacions inicials, pogués contribuir modestament a la promoció cultural del país. Sense menystenir cap dels aspectes de la cultura popular, el promotors proposaren que la Fundació se centrés en la divulgació d’aquells aspectes de la cultura que requereixen un gran esforç intel·lectual i una considerable disciplina mental: filosofia, ciència, literatura d’idees i reflexió teològica.

Ben aviat l’Ajuntament de la vila i la Universitat Rovira i Virgili donaren suport a la iniciativa i oferiren a la incipient Fundació Quer Alt la possibilitat de gestionar una Antena del Coneixement dins del Campus Extens de la Universitat.

Com a patrimoni fundacional, els promotors reberen la donació d’un edifici de nova construcció, idoni per a la instal·lació d’una Fundació: sala de reunions, secretaria, magatzem, alhora que la totalitat de les accions de l’empresa Obrador Edèndum SL i una biblioteca entraven a formar part del patrimoni de la Fundació.

Actualment la Fundació Quer Alt és, doncs, una institució privada que té tres grans finalitats: la gestió de l’ANTENA DEL CONEIXEMENT que forma part del Campus Extens de la Universitat Rovira i Virgili; la direcció de l’editorial OBRADOR EDÈNDUM que, sense ànim de lucre, edita obres de divulgació humanística i científica; i l'administració de la BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓ QUER ALT que, una vegada catalogada, caldrà incorporar a la xarxa de biblioteques de les universitats catalanes.

"tot i les seves limitacions inicials, la Fundació vol contribuir modestament a la promoció cultural de la vila i del país"