titol
Amics de la Fundació

Els Amics de la Fundació configuren una associació informal de persones interessades en les activitats de la Fundació i disposades a col·laborar-hi. Assumeixen el pagament d’una quota (la quantitat i la periodicitat de la qual ells mateixos determinen) i participen en el funcionament de l’Antena del Coneixement proposant i promovent actes diversos: conferències, taules rodones, grups d’estudi, sortides culturals. Són informades periòdicament dels projectes de la Fundació i tenen accés a l’estat de comptes anual.

" cal que un bon nombre de conciutadans aprovi el projecte de la Fundació, participi en les seves activitats i col·labori en el seu manteniment "